srsken
logo500
Od zaciatku založenia našej spolocnosti investujeme prostriedky a poznatky na osvojovanie a získavanie vysokých štandardov. Plody nášho úsilia sa prejavujú získavaním mnohých certifikátov a ocenení, ktoré sú dôkazom, že nám záleží na ochrane našich spotrebitelov, pracovníkov a životného prostredia.

• ISO 9000 – systém kvality
• ISO 14000 – systém ochrany životného prostredia
• ISO 22000 – systém bezpecnosti potravinových výrobkov
• OHSAS 18000 –štandard ochrany robotníkov 

V Srbsku sme boli ako prví certifikovaní systémom ochrany životného prostredia v oblasti výroby a spracovania potravín. Všetky aspekty vztahujúce sa na zdravie sú pre nás tie najdôležitejšie. Ochranujeme životné prostredie, ale predovšetkým  - VAŠE ZDRAVIE. Šetrné správanie k prírode sa nám mnohonásobne vracia v kvalite surovín na výrobu našich produktov a o túto odmenu sme sa  rozhodli podelit práve s vami.

logo-kvaliteti

 

Copiright © 2012 Zdravo Organic d.o.o.