srsken
logo500

Organska proizvodnja je budućnost, kako Srbije kao države sa usitnjenim posedom, tako i Europske unije. Zajednička poljoprivredna politika EU će od 2013. godine uzeti organsku proizvodnju kao model održive poljoprivrede.Uglavnom, zbog lošeg odnosa čoveka prema prirodi došlo je do značajnog gubitka biodiverziteta. Mnoge vrste biljaka i rase životinja više ne postoje. Da bi se sprečio dalji gubitak prirodnih resursa, treba se okrenuti proizvodnji i uopšte načinu ponašanja koji će zaštititi naše okruženje, kako zbog nas samih, tako i zbog generacija koje dolaze. Organska proizvodnja je ta, koja će ublažiti posledice koje su nastale i osigurati u budućnosti održavanje starih sorti i rasa koje iziskuju manju upotrebu štetnih inputa po čoveka.

U procesu transformacije će biti potrebno respektovati i društvenu potražnju za  estetski atraktivnim „tradicionalnim“ ruralnim scenarijima i zahteva potrošača za biranjem prehrambenih proizvoda. U spomenutom kontekstu se ne radi samo i izboru na principu kvaliteta već i o izboru u odnosu na kakav način su proizvedeni poljoprivredni proizvodi.

Razvoj trgovine onosno razvoj tržišta određuje dali će se ovi produkti obezbeđivati iz domaćih izvora ili  mimo granica države. Kombinacija poljoprivrednih tehnologija i tržišta uokviruje proizvodne mogućnosti i direktno utiče i iskorišćenje obradivih površina.

U krajnjoj liniji, mogućnosti zapošljavanja kao i izbor životnog stila zajedno imaju dubok uticaj na procese migracije. Pogotovo nam je nepovoljna migracija ta, koja ostavlja pusta sela.
Ukoliko želimo da zaustavimo ovaj proces, ako želimo aplikaciju novih tehnologija u agroprehrani, revitalizaciju tradicionalnih znanja, nastup informatičkog društva, globalizaciju ekonomije i promenu tržišta rada, strateški moramo razvijati i značaj obrazovanja i savetodavstva. Perspektiva svake države je KONTINUALNO ILI CELOŽIVOTNO  UČENJE, gde nije dovoljno steći samo inicijalno obrazovanje kako bi građanin  na osnovu njega ceo život radio određene poslove bez pomeranja nagore, već je potrebno da taj isti građanin ima uslove za kontinualno dodatno obrazovanje kako bi obezbedio svoj razvoj i rešenje svoga socijalno-ekonomskog položaja.

Upravo to je  jedna od aktivnosti Centra za organsku proizvodnju u Selenči.

Kroz proces edukacije brojni učenici i proizvođači organske hrane biće emisari u daljem širenju značaja i važnosti organske proizvodnje u Selenči, Vojvodini i Srbiji.
Osim edukativne funkcije, Centar u Selenči će imati i sledeće:

Informativna fukcija Centra

Pod ovom funkcijom smatram da će Centar stalno informisati o svim novostima u sferi organske proizvodnje koje se dešavaju u svetu, Europskoj uniji ili u Srbiji i okruženju u smislu naučnih dostignuća, normativnih novina, promena i sl.

 

Copiright © 2012 Zdravo Organic d.o.o. | webmail